Creativiteit & lateraal denken

Teamworkshop

Out-of-the-box

Creativiteit is niet een kwaliteit die slechts aan ‘creatievelingen’ ’is voorbehouden, maar is aan te leren en te trainen.

Iedereen die langer in eenzelfde team, werkomgeving of proces werk ontwikkelt ‘blinde vlekken’ waardoor voortgang van een project kan stagneren. Door iets vanuit een ander perspectief te bekijken ontplooien zich vaak mogelijkheden. De meeste succesvolle innovaties zijn niet volledig origineel, maar nieuwe toepassingen en combinaties van bestaande elementen.

Deze workshop is toegespitst op het prikkelen van creativiteit en het op verschillende manieren benaderen van een ogenschijnlijk eenduidig gegeven of uitdaging. Creativiteit is niet een kwaliteit die slechts aan ‘creatievelingen’ ’is voorbehouden, maar is aan te leren en te trainen. Er wordt geoefend met ‘creativiteit in het algemeen’, maar desgewenst kunnen in overleg ook specifieke thema’s of uitdagingen uitgewerkt worden.

De training kan worden ingezet bij teams die in een impasse zitten of aan het begin van een nieuwe uitdaging staan. Maar de workshop kan uiteraard ook ingezet worden als leuke activiteit om een met een andere bril naar de ‘normale’ gang van zaken te kijken, en zo de boel een beetje op te schudden.

Info

Duur

in overleg (minimaal 1 dagdeel)

Prijs

op aanvraag