Samenwerking

Teamworkshop

It takes two to tango

In deze workshop wordt op luchtige wijze gewerkt aan samenwerking.

Voor iedere teamwerker geldt dat samenwerking belangrijk is, en wanneer er sprake is van variabele omgevingsfactoren helemaal. Het succes van goede samenwerking zit in het omzetten van afhankelijkheid naar meerwaarde door middel van (de moeilijk te vertalen begrippen) empowerment en endowment. Als ieder teamlid de anderen helpt optimaal te presteren dan presteert het team optimaal: 1 + 1 = 3. ‘Geven’ in co-creatie is ook wederkerig, waarbij je krijgt wat je geeft: hulp, informatie, respect, vertrouwen, etc.

In deze workshop wordt op luchtige wijze gewerkt aan samenwerking, waarbij diverse valkuilen in communicatie overbrugd worden. Al naar gelang de beschikbare tijd kunnen ook specifieke communicatiemodellen in de workshop geïntegreerd worden.

Deze workshop kan ingezet worden bij teams waarin de onderlinge communicatie binnen het team nog niet optimaal verloopt. Maar ook teams waarin veel contacten met verschillende stakeholders (zoals klanten, opdrachtgevers, partners, overheidsinstellingen, etc) zijn hebben baat bij deze workshop. Ook bij veranderende organisaties en structuren kan deze workshop als katalysator dienen.

Info

Duur

in overleg (minimaal 1 dagdeel)

Prijs

op aanvraag