Corporate storytelling

Teamworkshop

Een prikkelend verhaal

In deze teamworkshop wordt gekeken naar individuele verhalen en de (gewenste) identiteit van de organisatie of het team.

Een organisatie is een levend organisme, is de som delen. De belangrijkste delen binnen iedere organisatie zijn de mensen. Mensen van verschillend pluimage die ieder een eigen verhaal hebben. Natuurlijk hebben die mensen veel gemeenschappelijk, en als het goed is overlappen deze gemeenschappelijke factoren ook met de missie en doelstellingen van de organisatie.

In deze teamworkshop wordt gekeken naar individuele verhalen en de (gewenste) identiteit van de organisatie of het team. Op interactieve wijze worden verhalen verzameld en nieuwe verhalen gemaakt (storybuilding). En omdat verhalen doorverteld leren deelnemers deze verhalen op een tot de verbeelding sprekende manier over te brengen op publiek (storytelling).

Deze workshop kan ingezet worden bij fusies van teams of organisaties, bij teamvorming van startups, bij verandertrajecten of andere gelegenheden waarbij teruggeblikt wordt op een gezamenlijk verleden of onzekere toekomst. Een blad is blank tot het beschreven wordt.

Info

Duur

in overleg (minimaal 1 dagdeel)

Prijs

op aanvraag