Algemene info

Locaties

Lees meer

Algemene
voorwaarden

Lees meer

Kortingen

Lees meer

Privacy
verklaring

Lees meer

Locaties

Lees meer

Kortingen

Lees meer

Algemene
voorwaarden

Lees meer

Privacy
verklaring

Lees meer

Studio Spaarnestraat

Studio Spaarnestraat

Bezoekadres

Studio Spaarnestraat
Spaarnestraat 11
3522 VB Utrecht
(Unit 13: SpringinTheater)
Telefoon: 030-2523061

Eigen vervoer

De studio is met de auto of fiets het gemakkelijkst te bereiken via de Rijnlaan. Neem vanuit de richting binnenstad de rotonde op de Rijnlaan (na supermarkt CoOp) de eerste afslag rechts en rij de Waalstraat in, rij vervolgen de eerste straat links (Schiestraat) in, en direct rechts treft U de parkeerplaats voor het pand aan de Spaarnestraat aan. Let op: per 1-5-2023 is het op de parkeerplaats tot 21.00 uur betaald parkeren (€4,01/uur). Iets verder in de Spaarnestraat (voorbij de Amstelstraat) kunt U ’s avonds wel gratis parkeren.

Openbaar vervoer

Neem vanuit de binnenstad  (vertrekpunt Utrecht Centraal) buslijn 1 richting Hoograven, en stap uit bij halte Waalstraat. Loop vervolgens Waalstraat in, loop de eerste straat links (Schiestraat) in en loop direct recht de Spaarnestraat in. U ziet het pand recht voor U liggen.

De Musketon

Bezoekadres

Sociaal Cultureel Centrum ‘De Musketon’
Hondsrug 19
3524 BP Utrecht
web: www.demusketon.nl
telefoon: 030 721 0501

Eigen auto

Volg de borden Utrecht.  Rij vervolgens richting Rondweg Utrecht Zuid (A12) Neem bij Knooppunt Lunetten op de parallelbaan van de A12 afslag 18, Lunetten Utrecht Zuidoost. Volg de borden naar de Musketon. Er is gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde van de Musketon (stel op uw navigatiesysteem als straat ‘Treek’ in.

Bus

Vanuit het centrum kunt U ook buslijn 8 richting NS-Station Lunetten nemen, en uitstappen bij halte Betuwe. Nu is het nog ongeveer 1,5 minuut (220 m) lopen.

Trein

Reis naar station Utrecht Lunetten. Loop 5 minuten (weg oversteken ter hoogte van ARTISTO-zalencentrum, langs water lopen tot voorbij winkelcentrum, aan linkerzijde zie je ‘De Musketon’, tevens bibliotheek). Of neem vanaf dit station stadsbus, lijn 8 richting Station Overvecht, stap uit bij halte Betuwe en loop nog 1,5 minuut. Zie routekaart.

Minder validen

Theater De Musketon en is goed bereikbaar en toegankelijk voor rolstoelers en overige minder validen.

U-Pas korting

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, krijgt u korting op bepaalde producten en bij toeristische attracties én zijn er bijdragen voor uw kind.

Met een U-pas krijgt u een persoonlijk budget van €100,- tot €385,- voor sport en cultuur waarvan u zelf bepaalt hoe u dit besteedt (afhankelijk van woonplaats en leeftijd). Om korting te ontvangen, laat u uw U-pas zien aan de aanbieder van de activiteit. De hoogte van uw tegoed is afhankelijk van de gemeente waar u woont, & uw leeftijd. Met een uitzondering als u in Utrecht woont en in voor het eerst in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zit, is het tegoed hoger.

 • Als U een cursus volgt kunt U (mits bij inschrijving het pasnummer is opgegeven) 10% tot 20% korting krijgen op het cursusgeld.
 • Als u een door ons georganiseerde voorstelling bijwoont krijgt U op vertoon van uw U-pas €1,- korting op de entreeprijs;
 • Daarnaast kan uw U-pas budget (afhankelijk van leeftijd en woonplaats €100,- tot €385,- per persoon per jaar) gebruikt worden om (een deel van) de activiteiten te betalen. Bij voorstellingen dient U Uw pas te laten zien, bij inschrijving voor cursus of lidmaatschap dient U in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier te vermelden dat U U-pas houder bent onder opgaaf van het U-pas nummer, en een foto van de voorkant van uw pas te mailen naar info@springintheater.nl of de kaart de eerste les mee te nemen.

CJP-pas korting

De vele voordelen van CJP:

 • De beste kortingen op bios, musea, theater, festivals en toffe merken
 • Voor iedereen tot 30 jaar
 • GRATIS voor scholieren en mbo studenten
 • Tijdelijk het eerste jaar CJP voor € 10,-
 • Als je een jongerencursus volgt kunt je (mits bij inschrijving het pasnummer is opgegeven) 10% tot 20% korting krijgen op het cursusgeld.
 • Als je een door ons georganiseerde voorstelling bijwoont krijgt je op vertoon van je CJP-pas €1,- korting op de entreeprijs;
 • Bent U docent of CKV-coördinator van een instelling voor VO of MBO? Neem dan contact op. Als acceptant van CJP kunt U uw CJP-budget inzetten om workshops voor scholieren/studenten door onze docenten/trainers te laten verzorgen.

Algemene voorwaarden

Inschrijving

 • Als je je aanmeldt via de website gelden de onderstaande voorwaarden. Na versturen van het online inschrijfformulier is je inschrijving definitief.
 • Indien er in de aankondiging sprake is van een maximum aantal deelnemers dan bepaalt bij inschrijving via de inschrijfmodule de datum en tijdstip van betalen het inschrijfmoment.
 • Na je inschrijving ontvang je een (geautomatiseerde) bevestiging van inschrijving. Indien deze niet binnen 24 uur ontvangen is kunnen we de goede verwerking van uw inschrijving niet garanderen en kunt U het best per telefonisch of per email contact opnemen ter controle.
 • Op de uitgevraagde informatie is onze privacyverklaring van toepassing.

Betaling

 • Afhankelijk van de cursus dient betaald te worden per automatische machtiging, iDeal-betaling of (achteraf) op basis van factuur. De wijze van betaling wordt bij inschrijving vermeld. Indien dat niet het geval is betaling op basis van factuur van toepassing.
 • De factuur wordt vlak voor of na de aanvang van de cursus verzonden uit naam van leverancier (bedrijf van docent)..
 • Betaling dient binnen 2 weken (14 dagen) na factuurdatum voldaan te zijn.
 • Indien er sprake is van korting (bijvoorbeeld conform U-pas regeling) dienen aanvullende gegevens verstrekt te worden. Na ontvangst wordt een korting op de factuur in mindering gebracht.

Annulerings voorwaarden

 • nnuleren dient schriftelijk te gebeuren middels email. De datum van het versturen, geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. Wij sturen je dan per ommegaande een ontvangstbevestiging.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training/workshop, krijg je 100% van het totaalbedrag terug, minus €25,- administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop, krijg je 50% van het totaalbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 2 weken en de aanvang van de training, krijg je 25 % van het totaal bedrag terug.
 • Na aanvang van de cursus/workshop komt het recht op restitutie te vervallen: je bent dan het volledige bedrag verschuldigd. Ook bij niet verschijnen of voortijdig stoppen zijn de volledige cursuskosten in beginsel verschuldigd.

Planning en organisatie

 • Leverancier behoudt zich het recht voor om in overleg organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 • Leverancier streeft ernaar om geplande lessen ten allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal leverancier zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien leverancier niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heb je recht op restitutie naar rato.

Aansprakelijkheid

 • Eventuele klachten over de door leverancier geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt je als deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat je niet bij voorbaat van je betalingsverplichting.
 • Leverancier sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 • Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 • Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
  Op de overeenkomst tussen de leverancier en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • SpringinTheater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@springintheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • SpringinTheater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • SpringinTheater verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

 • SpringinTheater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar om aan fiscale verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • SpringinTheater verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 • SpringinTheater gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SpringinTheater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@springintheater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.SpringinTheater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • SpringinTheater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@springintheater.nl